kobieta wzywa pomocy po wypadku

, kategoria: Bez kategorii.

Wykroczenia drogowe zazwyczaj wynikają z roztargnienia, pośpiechu lub niewiedzy kierowcy. Niestety, podczas jazdy często grzeszymy również agresją, lekkomyślnością i nadmierną wiarą we własne umiejętności. Jakich kar możemy spodziewać się w przypadku popełnienia najczęstszych wykroczeń drogowych?

Najczęstszy grzech polskich kierowców – przekroczenie dozwolonej prędkości

dłoń na gałce skrzyni biegów

Nadmierna prędkość jest najczęstszym przewinieniem popełnianym na polskich drogach.

 

Polska od lat znajduje się od w czołówce europejskich państw z największą ilością incydentów drogowych, dlatego siadając za kierownicą warto pamiętać, o pełnej koncentracji, przestrzeganiu przepisów kodeksu drogowego i zachowaniu bezpieczeństwa podczas jazdy. Najczęstszym przewinieniem, za które karani są polscy kierowcy jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Nakładane w Polsce kary za przekroczenie prędkości są stosunkowo niskie w porównaniu z innymi europejskimi krajami, dlatego polscy kierowcy lubią szybko jeździć nie zważając na konsekwencje. 

Ciężko jednak stwierdzić, czy przekraczanie przepisowych limitów jest najczęściej wykrywanym wykroczeniem drogowym  w Polsce ze względu na zamiłowanie kierowców do szybkości, czy dlatego, iż rejestrowane jest nie tylko przez policjantów z drogówki ale również przez automatyczne rejestratory prędkości – należące do straży gminnych, miejskich i Inspekcji Transportu Drogowego. 

 

Wysokość kar, które kierowca może otrzymać za przekroczenie dozwolonej prędkości jest ściśle regulowana taryfikatorem:

 • do 10 km/h – mandat w wysokości 50 złotych i 0 punktów karnych,
 • od 11-20 km/h – kara w przedziale od 50 do 100 złotych i 2 punkty karne,
 • od 21-30 km/h – mandat od 100 do 200 złotych oraz 4 punkty karne,
 • od 31-40 km/h – kara finansowa od 200 do 300 złotych i 6 punktów karnych,
 • od 41-50 km/h – mandat karny w wysokości od 300 do 400 złotych i 8 punktów karnych,
 • o 51 km/h i więcej – mandat w wysokości od 400 do 500 złotych oraz 10 punktów karnych.

Podsumowując, taryfikator przewiduje w przypadku znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości maksymalny mandat w wysokości 500 zł i 10 punktów karnych. Jednak w przypadku najbardziej rażących wykroczeń, tzn. przekroczenia dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50km/h kierowca zostanie pozbawiony prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Policjant zatrzymuje dokument na miejscu zdarzenia, starosta wydaje natomiast decyzję administracyjną opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności. Wyjątek stanowi regulowana przez przepisy sytuacja wyższej konieczności, podczas której występuje m.in. bezpośrednie zagrożenie życia przewożonej osoby.

W przeciwieństwie do zagranicznych, polski taryfikator nie uwzględnia rozróżnienia wysokości kar w zależności od przekroczenia prędkości na terenie zabudowanym i terenie niezabudowanym. Jedyną różnicą, jest fakt iż przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym powyżej 50 km/h skutkuje czasowym odebraniem uprawnień do prowadzenia pojazdu.
 

Używanie telefonu komórkowego podczas jazdy

jedna ręka na kierownicy a druga trzyma telefon

Korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazdy może być niezwykle niebezpieczne

Bez względu na to, czy sięgamy w trakcie jazdy po telefon w celu ustawienia nawigacji, wysłania wiadomości, dzwonienia czy korzystania z serwisów społecznościowych jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych współczesnych nawyków kierowców. Angażowanie się kierowcy w korzystanie z telefonu, smartfonu czy innego urządzenia mobilnego rozprasza uwagę kierowcy i stwarza realne zagrożenie dla niego samego i innych użytkowników ruchu drogowego. Polski taryfikator przewiduje bardzo niską karę za za popełnienie tego typu wykroczenia, mandat karny w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. 

 

Jazda bez pasów bezpieczeństwadłoń zapina pas bezpieczeństwa w aucie

 

Pasy bezpieczeństwa należy zapinać nawet na najkrótszych trasach 

Bardzo częstym wykroczeniem popełnianych przez polskich kierowców jest również jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Kierowcy najczęściej zasłaniają się niewygodą lub krótkim czasem podróży. Warto pamiętać, iż ryzyko wypadku nie zależy w żadnym stopniu od długości pokonywanej trasy i może zdarzyć się, iż weźmiemy udział w poważnej kolizji. Według przeprowadzonych badań stosowanie pasów bezpieczeństwa redukuje ryzyko śmierci w wyniku wypadku nawet o połowę (w zależności od instytucji przeprowadzającej badania wartość ta waha się od 40 – 60%).

Taryfikator przewiduje dla kierowcy podróżującego bez zapiętych pasów bezpieczeństwa mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. W przypadku, kiedy pasażer nie zapiął pasów mandat zostanie nałożony zarówno na niego jak i na kierowcę, nawet gdy ten sam posiadał zapięte pasy. Zgodnie z polskimi przepisami kierowca odpowiada za przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami dotyczącymi pasów bezpieczeństwa. W takim przypadku na pasażera zostanie nałożony mandat karny w wysokości 100 zł, na kierowcę 100 zł i nawet 4 punkty karne. W uzasadnionych przypadkach policjant może odstąpić od ukarania kierowcy (gdy kierowca nakazał pasażerowi zapięcie pasów bezpieczeństwa, a ten odmówił). 

Jazda w stanie po użyciu alkoholu – niewybaczalny błąd

nalewanie alkoholu do szklanki

Wypicie nawet najmniejszej ilości alkoholu wyklucza prowadzenie pojazdu

W świetle przepisów polskiego prawa kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) jest wykroczeniem, natomiast w stanie nietrzeźwości – powyżej 0,5 promila jest surowo karanym przestępstwem. 

Polskie prawo przewiduje następujące kary za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu:

 • stan po spożyciu alkoholu do 0,19 promila – brak konsekwencji,
 • stan po spożyciu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila – wykroczenie karane nałożeniem grzywny w wysokości od 50 zł do 5.000 zł, 30 dniowym aresztem, zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat oraz 10 punktami karnymi,
 • stan nietrzeźwości – powyżej 0,5 promila jest w polskim prawie poważnym przestępstwem, karanym:
 1. grzywną określaną w stawkach dziennych zależnych od osiąganego dochodu,
 2. karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch, 
 3. nałożeniem zakazu prowadzenia pojazdów (określonej kategorii lub wszelkich) na okres od trzech do piętnastu lat,
 4. nakazem uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym a także pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5.000 zł do 60.000 zł. 

 

Jak widać, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest nie tylko bardzo niebezpieczne dla samego kierowcy jak i wszelkich uczestników ruchu drogowego ale i może skutkować procesem sądowym i nałożeniem poważnych kar. 

Stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – doprowadzenie do kolizji lub wypadku

zderzenie dwóch aut

Wszelkie wykroczenia skutkujące kolizją drogową karane są mandatem karnym

Według art. 86 kodeksu wkroczeń osoba, która na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. W praktyce oznacza to, iż patrol policyjny wezwany na miejsce wypadku lub kolizji muszą ukarać sprawcę zdarzenia mandatem lub skierować do sądu wniosek o ukaranie, bez względu na to w jaki sposób sprawca przyczynił się do spowodowania zdarzenia. 

 

Kolizja drogowa? Skorzystaj z pomocy sprawdzonych profesjonalistów 

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu znalazłeś się w niezwykle trudnej sytuacji kolizji drogowej nie bój się skorzystać z pomocy profesjonalistów. Nasza firma oferuje całodobową pomoc przez siedem dni w tygodniu na drogach zlokalizowanych w mieście Lublin oraz na terenie okolicznych miejscowości i miast. Naszym klientom gwarantujemy natychmiastowy wyjazd na miejsce zdarzenia (wypadku czy kolizji), od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Dysponujemy nowoczesnym, profesjonalnym i specjalistycznym sprzętem do holowania i udzielania pomocy drogowej.

Cały nasz sprzęt jest regularnie serwisowany i poddawany szczegółowym przeglądom technicznym, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom niezawodność i najwyższą jakość oferowanych usług. Dużą uwagę przywiązujemy również do bezpieczeństwa transportu powierzonych nam pojazdów.